Östra Nyland fick statsunderstöd för två regionala social- och hälsovårdsprojekt