Östermalm - Stadshagen

Företagsområdet Stadshagen ligger ungefär 2 kilometer nordost om Borgå centrum mellan Lovisavägen och Werner Söderströms gata som leder mot Mörskom. Det finns utmärkta trafikförbindelser från området både mot stadens centrum och till motorvägen. Man kan köra till motorvägen antingen via den närliggande anslutningen i Rita, eller om man kör mot Helsingfors, också via anslutningen i Skarpens. Trafikförhållandena förbättras också av den gatuförbindelsen mellan Lovisavägen och Werner Söderströms gata. Nytt utbud på tomter finns på nordvästra sidan av Stadshagens utvidgningsområde.

Man började bygga området Stadshagen i slutet av 1980-talet och där finns företag inom flera olika branscher. I området finns det företagare med lång historia och där arbetar redan 3 000 anställda, så förutom andra synergifördelar är det även möjligt att skapa ett underleverantörsnätverk i närområdet. Området lämpar sig för mångsidig verksamhet, både för industri och för exempelvis utrymmeskrävande handel. Stadshagen är en fortsättning på det gamla industri- och företagsområdet i Östermalm, och kan också stödja sig på de mångsidiga tjänsterna i området.

Lediga företagstomter

Mera information om tomter och området
Kontaktuppgifter

Innehållet syns inte eftersom bruket av kakor inte har godkänts.