Skip to content

Östermalm - Stadshagen

Företagsområdet Stadshagen ligger ungefär 2 kilometer nordost om Borgå centrum mellan Lovisavägen och Werner Söderströms gata som leder mot Mörskom. Det finns utmärkta trafikförbindelser från området både mot stadens centrum och till motorvägen. Man kan köra till motorvägen antingen via den närliggande anslutningen i Rita, eller om man kör mot Helsingfors, också via anslutningen i Skarpens. Trafikförhållandena förbättras också av den gatuförbindelsen mellan Lovisavägen och Werner Söderströms gata. Nytt utbud på tomter finns på nordvästra sidan av Stadshagens utvidgningsområde. Alla kvartersområden på stradsplaneområdet är ännu inte styckade till färdiga tomter, så det finns till exempel möjlighet att påverka tomternas storlek.

Man började bygga området Stadshagen i slutet av 1980-talet och där finns företag inom flera olika branscher. I området finns det företagare med lång historia – såsom Ensto, Brunberg och Norpe – och där arbetar redan 3 000 anställda, så förutom andra synergifördelar är det även möjligt att skapa ett underleverantörsnätverk i närområdet. Området lämpar sig för mångsidig verksamhet, både för industri och för exempelvis utrymmeskrävande handel. Stadshagen är en fortsättning på det gamla industri- och företagsområdet i Östermalm, och kan också stödja sig på de mångsidiga tjänsterna i området.

I tabellen här under ser du tomterna som finns till salu i området. Klicka på fastighetens nummer och beräkna tomtens anskaffningskostnader.

Mera information om tomter och området härifrån.

Tomter för företag

Fastighet
Adress
Areal (m2)
Byggrätt m2-vy
Pris
Status
Fastighet
Adress
Mästarvägen 32
Areal (m2)
3723 m2
Byggrätt m2-vy
1489 m2
Pris
6611.50 €
Status
Fastighet
Adress
Mästarvägen 36
Areal (m2)
3519 m2
Byggrätt m2-vy
1760 m2
Pris
7560 €
Status
Fastighet
Adress
Mästarvägen 34
Areal (m2)
3519 m2
Byggrätt m2-vy
1760 m2
Pris
7560 €
Status
Fastighet
Adress
Hjortronstigen 150
Areal (m2)
7384 m2
Byggrätt m2-vy
3692 m2
Pris
14322 €
Status
Fastighet
Adress
Stadshagsvägen 2
Areal (m2)
2968 m2
Byggrätt m2-vy
1187 m2
Pris
3615 €
Status
Fastighet
Adress
Stadshagsvägen 4
Areal (m2)
3215 m2
Byggrätt m2-vy
1286 m2
Pris
3685 €
Status
Fastighet
Adress
Stadshagsvägen 1
Areal (m2)
3861 m2
Byggrätt m2-vy
1544 m2
Pris
4702 €
Status
Förklaring Ledig Förhandlingar pågår Reserverad