Orkestern Sähköpaimen uppträder på huvudbibliotekets musikavdelning