Organisationen

Till stadens förvaltningsorganisation hör koncernförvaltningen, social- och hälsovårdssektorn, bildningssektorn samt regionala räddningsverket.

En del av stadens service produceras i samkommuner.