Öppnandet av biblioteken skjuts upp till fredagen den 26 maj