Öppen diskussion om förortsutveckling i Gammelbacka den 21 januari