Omfattningen av och tidsplanen för renoveringen av Kvarnbackens skola har preciserats