Offentliga utrymmen

Inför ibruktagandet av vistelseutrymmen avsedda för offentligt bruk ska en skriftlig anmälan göras till miljöhälsovården minst 30 dygn innan utrymmena avses tas i bruk.

Anmälningsskyldigheten gäller:

  • skolor, daghem
  • verksamhetsenheter inom socialvården
  • lokaler för motion, gym,nattklubbar
  • offentliga inkvarteringsutrymmen, t.ex. hotell eller lägerområden
  • allmänna simbassängsutrymmen (simhallar, badinrättningar), allmänna bastur och motsvarande tvättrum samt omklädningsrum i anslutning till dem