Också elever i åk 6 börjar använda munskydd i Borgå