• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
7.5.2021 9:08
Borgå stad slutför arbetet med den gamla Matkahuolto -tomten och arbetet sträcker sig också till det område där taxibilarna väntar.

7.5.2021 8:56
Stadsfullmäktige ordförande Mikaela Nylander och ungdomsfullmäktige medlem Mila Fagerlund lägger ner kransarna till minne av de stupade på ...

7.5.2021 8:39
Borgå vatten sanerar vattentjänstnätet på Runebergsgatan. Tisdagen den 11.5 sker grävningsarbeten i korsningen av Runebergsgatan och ...

6.5.2021 15:41
I ljuset av förra veckans smittantal visar coronaläget i Borgå att ha börjat bli bättre men en större klustersmitta som upptäcktes denna vecka ...

5.5.2021 14:30
Borgå stads idrotts-, ungdoms- och kulturtjänster erbjuder igen mångsidiga aktiviteter under sommarlovet.

5.5.2021 11:09
Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula föreslår för stadsstyrelsen att tjänsten som bildningsdirektör i Borgå ledigförklaras på nytt. Stadsstyrelsen ...

5.5.2021 9:53
Näringschefens uppgifter i Borgå stad Jarmo Grönman föreslog, med understöd av Patrik Björkman, att näringschefens uppgifter ska skötas så att ...

5.5.2021 9:04
I parken i Hornhattula planteras den 5 maj 25 vårtbjörksplantor jubileumsåret Borgå 675 till ära.

4.5.2021 14:46
I Borgå ges coronavaccinationer till friska personer födda åren 1972–1976, dvs. 45–-49-åriga, från och med fredagen den 7 maj.

4.5.2021 12:55
Borgå stad och affärsverket Borgå vatten låter i enlighet med detaljplanen ”461 Kullo företagsområde” bygga gator, grönområden och ett ...