• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
25.10.2021 9:02
Borgå stads idrottstjänster erbjuder möjlighet för blivande beväringar att förbättra sin kondition innan beväringstjänsten inleds. 

22.10.2021 13:55
Till följd av höststormen har vattnet svämmat över på vägarna på flera ställen i Borgå på fredagen. För tillfället är Strandgatan, Svinövägen och ...

21.10.2021 12:48
Det elektroniska patientdatasystemet Lifecare för Borgå stads social- och hälsovårdsväsende är ur bruk kommande veckoslut på grund av en ...

21.10.2021 12:25
Drömmer du om en egen gård och ett nytt hus i ett egnahemsområde? Anbudsförfarandet för nya egnahemstomter inleds den 25 oktober. Tomter bjuds ut ...

21.10.2021 9:57
Vid Äppelbacken har ordnats en enkät, vars resultat diskuteras i workshoppen som ordnas den 1. november.

21.10.2021 9:39
Institutet för hälsa och välfärd (THL) har rekommenderat att en tredje coronavaccindos börjar ges till följande målgrupper: alla som fyllt 60 år, ...

21.10.2021 9:02
Ett fall av coronavirussmitta har konstaterats i Haikobrinkens daghem. Den smittade är i hemvård och har försatts i isolering. I daghemmet har 7 ...

20.10.2021 14:45
Coronavirussmitta har konstaterats i Albert Edelfelt skola. I skolan har ungefär 27 personer exponerats för smittan.   

20.10.2021 12:45
Hyresavtalet för de bandlokaler som ungdomstjänsterna har vid Borgbackens vattentäkt upphör i slutet av året. Borgå vatten påbörjar ...

20.10.2021 9:04
Vaccinationerna mot säsongsinfluensan inleds i Borgå i november.