• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
20.2.2020 8:40
Enkäten om boende, som kunde besvaras till mitten av februari, gav mycket information om borgåbornas behov och önskemål i anslutning till boende. ...

19.2.2020 15:11
På avdelning 1 i hälsocentralsjukhuset har förekommit symptom på magsjuka som orsakats av norovirus.  Vi ber er ...

19.2.2020 8:58
Psykologerna och talterapeuterna inom specialservice för barn flyttar tillfälligt från Näse hälsovårdscentral till centrum, adressen ...

18.2.2020 11:24
I Navigatorn i Borgå startar i mars en grupp för unga i åldern 17–29 år som besväras av nervositet i vardagen.

17.2.2020 18:23
Sektorernas driftsekonomiska budgetöverskridningar 2019 Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå stadsfullmäktige ...

17.2.2020 9:17
Borgå stad hyr ut torgplatserna på Rådhustorget för tiden 4. maj - 27. september 2020. På Rådhustorget finns 15 försäljningsplatser. Platserna ...

14.2.2020 10:10
Är du intresserad av frivilligarbete med äldre personer? I mars ordnas en kort informativ kurs för alla intresserade. Under utbildningen ...

14.2.2020 8:30
Borgå stads ungdomstjänster och ungdomsfullmäktige arrangerar det traditionella diskussionsmötet Hörs de ungas röst? där unga och stadens ...

13.2.2020 16:15
Vinnarna var Päivi Laaksonen, Marita Fisch och Riikka Laine.

13.2.2020 8:49
Invånarnas och myndigheternas åsikter om detaljplaneutkastet för Borgå torg och dispositionsplanen för Borgå parkgata samlades som stöd för den ...