• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
30.12.2020 13:30
Bottendammen i Illbyån byggdes år 2006. Avsikten med dammen är att säkra grundvattentillgången och -kvaliteten vid Sannäs vattentag.  Dammen ...

30.12.2020 10:43
Borgå idrottstjänster ordnar ledda idrotts- och motionsgrupper för stadsbor i alla åldrar och kondition. Anmälningen till vårens nya grupper, ...

29.12.2020 9:23
Den tekniska störningen i Borgå stads social- och hälsovårdstjänsters elektroniska blanketter är reparerad. Blanketterna fungerar normalt.

28.12.2020 15:07
Rosk'n Roll Ab informerar 28.12.2020

28.12.2020 13:16
I Borgå simhall arrangeras simskolor på olika nivåer för barn på våren 2021. Anmälan till simskolorna öppnar kl. 12.00 på adressen ...

28.12.2020 12:32
Coronavaccineringarna för en begränsad grupp inom social- och hälsovårdspersonalen i Borgå kommer, som det ser ut nu, i gång den 11 januari.


28.12.2020 11:55
Det nya året firas i år småskaligt med de närmaste och helst hemma. I Borgå tänder staden ljusverket på gångbron på nyårsaftonen och ljusverket ...

23.12.2020 12:53
Miljöministeriet har beviljat understöd totalt 548 520 euro för att förbättra motions- och rekreationsmöjligheterna i nationalstadsparken i Borgå ...

23.12.2020 9:10
En andra ansökningsomgång för kostnadsstöd till företag har öppnats. Kostnadsstödet är avsett för företag vars omsättning har märkbart minskat ...

22.12.2020 13:24
Borgå stad har av finansministeriet fått understöd på 42 000 euro för projektet Effekt genom samarbete – Gemensamt införande av nätbetalning. I ...