• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
15.10.2019 13:53
I Navigatorn kan de unga på torsdag den 24 oktober kl. 16–18 bekanta sig med yrken, arbetsgivare och studiemöjligheter inom de tekniska branscherna.

15.10.2019 9:18
– Utsikterna för Borgå är för tillfället rimligt goda. Ekonomin är i balans, befolkningen växer, bostäder byggs och influtna samfundsskatter är ...

14.10.2019 19:46
Tjänsten som bildningsdirektör Stadsstyrelsen beslutade enhälligt kalla Pia Aaltonen, Thomas Grönholm, Sari Gustafsson, Jari ...

11.10.2019 13:51
Vaccinationerna mot säsongsinfluensan inleds i november. Vaccinet är gratis för de borgåbor vars egen eller närståendes hälsa hotas av ...

11.10.2019 12:52
Korrigering 15.10.2019: Den svenska översättningen har korrigerats så att den motsvarar den finska texten. De korrigerade meningarna är märkta ...

11.10.2019 12:10
Borgå ungdomsfullmäktige har inlett sin höstperiod med en ny ordförande, vice ordförande och översättare. Fram till slutet av året arbetar Esteri ...

11.10.2019 8:26
Ansökningstiden för försäljningsplatserna på Rådhustorget för december 2019 har börjat. Ansökningstiden går ut 18 oktober kl. 12. Borgå stad hyr ...

9.10.2019 9:19
Byggförbud för området kring Gamla Järnvägsstationen  Stadsutvecklingsnämnden beslutade enhälligt ...

8.10.2019 10:20
Borgås familjecentermodell, den öppna småbarnspedagogiken och skiftesdaghemmet får stå som exempel då Institutet för hälsa och välfärd THL bjuder ...

8.10.2019 8:35
Resultaten från trygghetsvandringen och trygghetsenkäten som ordnades i Vårberga i Borgå och åtgärder diskuterades tillsammans med invånarna, ...