• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
28.12.2018 14:56
Styrningsapparaten för trafikljusen flyttas till en ny plats på Mannerheimgatan 20. Alla trafikljusen är därför bortkopplade på onsdag 2.1 från ...

28.12.2018 11:36
Republikens president har på förslag av Borgå stad förlänat rektorn i Borgånejdens musikinstitut, intendent Felix von Willebrand titeln musikråd.

20.12.2018 11:37
Den nya tjänsten Byaskjussen startar i Borgå och Lovisa i mitten av januari. En ny slags samåktjänst förenar karaktärer av taxi- och bussfärd.

19.12.2018 13:32
Ett informations- och diskussionstillfälle om hur planerna för utbildningstjänsterna i norra delarna av Borgå framskrider, hålls för områdets ...

19.12.2018 8:20
Sektionen fastställde miljöhälsovårdens verksamhetsplan för år 2019 och gav utlåtanden om bl.a. Nordkalk Oy:s och NCC Industry Oy:s ...

19.12.2018 8:17
Den satsning på matematik som under några läsår gjorts i de svenska skolorna verkar ge frukt. Bildningsnämndens svenska utbildningssektion kunde ...

18.12.2018 10:31
Julen orsakar förändringar i avfallsfrågor både i hemmen och i avfallsbolaget. Under julen uppkommer det vanligtvis mera avfall än vanligt i ...

17.12.2018 19:39
Ordnandet av utbildningstjänster i norra delarna av Borgå Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna förfarande med ordnandet av ...

17.12.2018 8:43
Användningen av den elektroniska tjänsten Lupapiste utvidgas i Borgå i början av år 2019, då de som planerar att bygga kan elektroniskt ansöka ...

14.12.2018 14:50
Borgå stadsbibliotek, Suomalainen kirjakauppa och tidningen Uusimaa ordnar tillsammans en omröstning för att vaska fram allmänhetens favorit ...