• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
28.12.2017 13:15
Borgå stad bjuder med alla borgåbor för att fira det nya året vid Konstfabriken på nyårsafton 31.12 kl. 17-18.

28.12.2017 12:48
Rosk'n Roll avfallshanteringstjänstens avfallsstationer får nya öppettider i början av år 2018. Syftet med ändringen är att förenhetliga ...

28.12.2017 10:42
I Borgå stads webbtjänst kan det förekomma korta avbrott på fredagen 29.12.2017 kl. 23.00–1.00. Orsaken till avbrotten är ...

27.12.2017 12:41
Borgå stad har upptäckt brister i det privata Naturdaghemmets verksamhet.

27.12.2017 11:08
Borgå stad öppnade år 2017 tre nya daghem för sammanlagt över 400 barn.  I det nyaste daghemmet i Majberget börjar verksamheten torsdagen den 28 ...

22.12.2017 8:35
Informationen på Hälsocentralens verksamhetsställe på Biskopsgatan är stängd 27-29.12.2017. Mottagningen med tidsbeställningen fungerar ...

21.12.2017 14:23
Arbetena med att putsa och justera ventilationssystemet i Keskuskoulu börjar under jullovet, och isoleringen i övre bjälklaget tas bort under ...

21.12.2017 9:28
Stadens arbetsgrupp för inomhusluft samlas två gånger om året till ett seminarium för att multiprofessionellt diskutera utvecklandet av ...

20.12.2017 9:59
Rosk’n Roll avfallshanteringstjänster påminner om att man klarar av den växande avfallsmängden under julen genom att förbereda sig. ...

20.12.2017 8:33
Borgå stadsbibliotek, Suomalainen kirjakauppa och tidningen Uusimaa ordnar tillsammans en omröstning för att vaska fram allmänhetens favorit ...