• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
8.11.2017 14:45
Författaren Ulla-Lena Lundberg besöker Borgå huvudbibliotek torsdagen den 16 november kl. 17.30. Lundberg pratar om boken Hertiginnan och ...

8.11.2017 14:43
Borgå stadsbibliotek har igen avskrivit dvd-filmer och ljudupptagningar samt en stor mängd böcker. Den här gången finns dessutom rikligt med ...

8.11.2017 13:25
Man har upptäckt flera läckor i yttertaket i byggnaden där Albert Edelfeltin koulus smågrupper verkar (f.d. Tullportens skola) och reparareringen ...

8.11.2017 11:28
I Navigatorn i Borgå arrangeras det tisdagen den 14 november kl. 17–18.30 en informationskväll om möjligheter till arbete i utlandet. Kvällen ...

8.11.2017 8:42
Taxitrafiken avregleras i hela landet 1.7.2018. Reformen påverkar också den färdtjänst som social- och hälsovårdssektorn ordnar, bl.a. taxiresor ...

8.11.2017 8:27
Enligt Lagen om grundläggande utbildning har utbildningens upprätthållare en skyldighet att utvärdera sin verksamhet. I Borgå beskrivs hur det ...

7.11.2017 9:29
Borgå stadsbibliotek bjuder in dig att fira det hundraåriga Finland en dag före alla andra!

7.11.2017 8:50
Våren 2017 tog man i Borgå i bruk applikation Work Pilots för ströjobb. Applikationen innebär ett lätt sätt att erbjuda ströjobb till unga och få ...

6.11.2017 22:42
Skattesatser för år 2018 Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå att stadsfullmäktige fastställer skattesatser enligt stadsdirektörens ...

6.11.2017 15:07
Stenarbetena som pågår i korsningen av Krämaregatan och mellangatan medför förändringar i Gamla stans trafikarrangemang.