• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
21.11.2019 9:32
Räddningsverken i Nyland inspekterar butiker under julförsäljningen. I synnerhet kontrolleras att det går att utrymma butikerna tryggt.

21.11.2019 9:04
I den historiebaserade kalendern med fiktiva berättelser kan man kika in i ett författarhems julförberedelser i Borgå på 1850–60-talen. Luckorna ...

21.11.2019 8:40
Borgå har fått den officiella statusen Goda viljans stad. Borgå stad har ingått ett samarbetsavtal med stiftelsen Joulupukkisäätiö. I och med ...

21.11.2019 8:30
Talent Factory är ett talangevenemang för unga under 29 år från Borgå och Östra Nyland. Årets final ses och upplevs på Kulturhuset Grand, ...

21.11.2019 8:14
Du kan sprida julstämning till en åldring i Borgå genom att delta i julblomskampanjen 23.11–15.12. Julblomman kan köpas redan från 23 november, ...

20.11.2019 13:06
För första gången i Runebergsprisets 33-åriga historia publicerar nomineringsjuryn en lång lista (longlist), från vilken juryn väljer de slutliga ...

20.11.2019 10:51
Magister i statsvetenskaper Annika Immonen har valts till servicedirektör för tjänster för vuxna vid Borgå stads social- och hälsovårdssektor. ...

20.11.2019 8:32
Miljöhälsosektionen gav sitt bemötande till Vasa förvaltningsdomstol för tre olika besvär som gällde miljötillstånd. Sektionen gav även från ...

20.11.2019 8:28
I alla ärendena beslutade byggnads- och miljönämnden enhälligt enligt beslutsförslagen. Nämndens föredragningslista/protokoll

19.11.2019 15:26
Vattenverket utför ledningsarbeten på området. Vattnet stängs på ett litet område i Ebbo mellan kl. 9-14. Ifall jobbet går fortare kopplas ...