• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
12.11.2018 13:20
Det tekniska felet som drabbat trygghetstelefonerna under helgen är åtgärdat, och tjänsten fungerar igen normalt.

11.11.2018 14:03
Hemvårdens klienter har inte tillgång till trygghetstelefonens tjänst för tillfället på grund av ett tekniskt fel. Problemet åtgärdas som bäst.

9.11.2018 9:06
Tolkkisten koulu började sin verksamhet fredagen den 9 november i en helt ny skolbyggnad i Tolkis. Förskolegrupperna började redan den 5 november.

9.11.2018 8:25
Borgå stads ungdomstjänster ordnar, på ungas önskan, en shoppingutflykt till Helsingfors till köpcentret Redi onsdag 28.11.2018.

9.11.2018 8:19
Lokalen för brådskande mottagning i Borgå renoveras fr.o.m. fredag den 16 november för ökad funktionalitet. Den brådskande mottagningen har öppet ...

7.11.2018 8:43
I Borgå ordnas för första gången en kamratträff för regnbågsunga, unga som funderar på sin sexualitet och köns identitet, i årskurs 5–6 och deras ...

7.11.2018 8:03
Utveckling av empirestadsdelen och stadskärnan Stadsutvecklingsnämnden diskuterade om utvecklingen av stadskärnan. Nämnden fortsätter ...

5.11.2018 23:35
Skattesatser för år 2019 Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå stadsfullmäktige att inkomstskattesatsen för år 2019 fastställs till 19,75 % ...

2.11.2018 9:57
I Konsthallen visas den 2–25 november Kimmo Ojaniemis utställning Himlens tecken. Utställningen består av träskulpturer med katedraltema och ...

2.11.2018 9:30
Borgå stad har under 2018 gjort en idrottsutredning med syftet att få fram information om hur invånarna utövar motion, utreda den lokala ...