• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
19.11.2018 10:38
En behovskartläggning och projektplanering av en skola i norra Borgå har kommit i gång och invånare och olika aktörer begärs i en elektronisk ...

19.11.2018 8:38
I Borgå kan du även i år sprida julstämning till en ensam åldring genom att delta i kampanjen med julblommor under 27.11–16.12.

16.11.2018 10:35
Ungdomsfullmäktigevalet genomfördes i Linnajoen koulu, Linnankosken lukio och Lyceiparkens skola 15 november.

16.11.2018 9:20
Borgå stads skolskjutsar till för- och grundskolor vilka ordnas som beställningstrafik Bildningsnämnden beslöt att anbudsbegäran, med nödvändiga ...

15.11.2018 11:08
Kandidaterna för priset som ska stöda barns läslust år 2019 har offentliggjorts. Sammanlagt nio böcker tävlar om priset, av dem är fem ...

14.11.2018 21:05
Skattesatser för år 2019 Stadsfullmäktige beslutade att inkomstskattesatsen för år 2019 fastställs till 19,75 % och att fastighetsskattesatserna ...

14.11.2018 8:33
Uppdaterad 27.11: Utbildningskvällen för väglag är fullsatt och har bytt plats. Den nya platsen är Armi-auditoriet, Amisto Alexandersgatan 20.

14.11.2018 8:23
Ansökan om rivningslov, Karlborgsgatan 1, centrum Byggnads- och miljönämnden beslutade bevilja lovet 2018-702 på villkor som anges i ...

13.11.2018 8:27
På huvudbiblioteket torsdagen den 15.11 läser vi korta historier högt för våra biblioteksbesökare personligen.

12.11.2018 15:41
Borgå vatten har påbörjat uppdateringen av en omfattande riskkartering för produktion och distribution av hushållsvatten, vilket kommer att ...