• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
20.11.2017 17:48
Beredning av en ny strategi Stadsstyrelsen beslutade enhälligt anteckna för kännedom situationen för beredningen av stadens strategi och ...

20.11.2017 15:16
Vattnet har stängts på ett område i Ylike pga. att en vattenledning har skadats vid kabelarbeten. Vattenverket hämtar en vattenkärra till ...

20.11.2017 12:15
Invigningen av det nya bildningscentrumet i Vårberga firades måndagen den 20 november. Samtidigt offentliggjordes bildningscentrumets nya namn, ...

20.11.2017 11:34
Borgå vatten sanerar vattenledningar och avlopp på Sjösvedsvägen. Arbetet kör igång i vecka 47/2017 och beräknas vara klart vecka 8/2018. ...

17.11.2017 15:12
Ett litet läckage repareras i Alkrog idag. Reparationsarbetet är flyttat till 20.11.2017. Vattnet stängs kl. 8.00 och man beräknar att ha arbetet ...

17.11.2017 9:23
Borgå stad flaggar liksom ifjol den 20 november med anledning av Förenta nationernas dag för barnets rättigheter. I år är dagen också en flaggdag ...

16.11.2017 11:05
På minnesplatsen för barnet som avled på måndag i Lyceiparken har det under veckan samlats stora mängder av ljus, blommor, mjukisdjur och andra ...

15.11.2017 22:25
Skattesatser för år 2018 Stadsfullmäktige beslutade fastställa skattesatser enligt stadsstyrelsens förslag. Stadsfullmäktige beslutade efter ...

15.11.2017 13:26
Beredningen av Borgå stads nya strategi framskrider. Stadsstyrelsen behandlar ärendet vid sitt möte den 20 november.

15.11.2017 13:11
Ansökan om bygglov, Sköldvik Neste Abp ansöker om bygglov för en avloppsreningsanläggning på fastigheten Sköldvik 1:68, Sköldvik. Byggnads- och ...