• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
10.1.2019 8:38
Den nya tjänsten Byaskjussen börjar i Borgå och Lovisa måndagen den 14 januari. En ny samåkningstjänst förenar drag av taxi- och bussfärd.

9.1.2019 9:40
Staden ordnar den 9–24 januari en namntävling för den nya skolan i norra Borgå. Elever och stadsbor får lämna in namnförslag och till slut ger en ...

8.1.2019 8:46
Digihandledning erbjuds till seniorer under hela våren på flera olika ställen. Handledningen ordnas av flera olika aktörer. Handledning ges i ...

8.1.2019 8:21
Konstverkstäderna för familjer fortsätter den 18 januari fram till början av mars.

7.1.2019 10:52
Ekonomie magister Henrik Rainio har valts till Borgå stads finansdirektör. Rainio blir finansdirektör efter att ha varit tf. direktör på Finlands ...

7.1.2019 10:40
Anmälan till förskolan eller till årskurs ett i grundskolan Förskoleundervisningen för barn födda år 2013 börjar hösten 2019. Anmälan till ...

7.1.2019 9:28
Vid Borgå stads barnrådgivning, preventivrådgivning och tandvård startar måndagen den 7 januari ett försök med elektronisk tidsbeställning. Den ...