• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
9.1.2020 13:13
– Den nya bokbussen i Borgå kommer att tas i bruk i augusti. Vi tycker att det är viktigt att bussen får ett helt eget, igenkännbart utseende, ...

9.1.2020 9:29
I Vårberga installeras blåvita blinkande ljus för skyddsvägar med hjälp av medborgarbudget. Ljusen var invånarnas favorit i en omröstning som ...

8.1.2020 13:47
Borgås stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula besöker Gammelbacka tisdagen den 21 januari. Gruppen för planering av invånarverksamhet i Gammelbacka bjöd ...

8.1.2020 10:11
En automatisk trafikövervakning börjar i Borgå i januari 2020. Borgå stad och polisen kontaktas ofta på grund av fortkörning på gatuområden. ...

7.1.2020 15:15
Vattenverket utför ledningsarbeten på området. Vattnet stängs 7.1 mellan kl. 16-19. Ifall jobbet går fortare kopplas vattnet på tidigare. Rent ...

7.1.2020 8:43
Verksamheten vid Östra Nylands socialjour utvidgas från början av 2020. I samband med förändringen ändras också enhetens namn till Östra Nylands ...

3.1.2020 13:09
Borgå stads social- och hälsovårdssektors förvaltning flyttar från Stadshusgatan till WSOY-huset onsdag 8.1.2020.

3.1.2020 11:47
Marknadsdomstolen har hävt de upphandlingsbeslut som Borgå stadsstyrelse fattade 20.5.2019 gällande upphandlingen av rumselelementbyggnaden för ...

2.1.2020 10:34
Borgåseniorer erbjuds digihandledning under hela våren 2020 på flera olika ställen. Handledningen ordnas av flera olika aktörer. Handledning ges ...

2.1.2020 9:15
Strömborgska skolan inledde vårterminen i den nya skolbyggnaden i Näse den 2 januari 2020. Sammanlagt rör sig kring 600 förskolebarn, elever, ...