• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
26.11.2018 9:45
I Vårberga i Borgå har man från våren 2017 arbetat med goda resultat med utvecklingen av förorten med invånarnas behov som utgångspunkt. Arbetet ...

26.11.2018 8:32
Gardesjägarregementet övar i Askola och Borgå 30.11–3.12.2018.

23.11.2018 9:34
Sektionen tog ställning till frågor kring livsmedelshantering och de hygieniska förhållandena i vissa livsmedelslokaler samt frågor kring ...

22.11.2018 11:09
Konsthistorikern och fackboksförfattaren Susanna Widjeskog besöker Borgå huvudbibliotek onsdagen den 28 november med början kl. 17.30.

21.11.2018 10:44
Evenemanget Intercultural Winter Bazaar arrangeras i ungdomslokalen Zentra lördagen 24.11 kl. 12–15. I programmet ingår förutom försäljning av ...

21.11.2018 10:39
Tre av fem inhemska turister kommer till Borgå från Nyland, framgår av Forsknings- och analyseringscentret TAK OY:s utredning. TAK undersökte ...

21.11.2018 8:33
Välkommen att bekanta dig med vuxensocialarbetets och invandrartjänsternas verksamhet och nya lokaler i WSOY-huset torsdagen den 29 november kl. ...

20.11.2018 15:36
Borgå stad erbjuder Teatteri Soittorasia, som verkar i tidigare Suomenkylän koulus byggnad, ett tidsbundet hyreskontrakt fram till slutet av maj ...

20.11.2018 10:06
Institutet för hälsa och välfärds (THL) resultat för enkäten om inomhusluft är färdiga. I Borgå gjordes enkäten i alla 29 skolor under mars-april ...

19.11.2018 19:39
Banförbindelse till Borgå Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna stadsdirektörens förslag: ”Stadsstyrelsen beslutar enhälligt anteckna för ...