• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
22.11.2017 13:01
Stadsplan för västra åstranden Mika Varpio föreslog understödd av Mirja Suhonen att ärendet återremitteras för ny beredning på basis av den ...

22.11.2017 11:26
Då köpcentret Lundi stänger idag på onsdagen får tankarna hos svensk- och finskspråkiga bildkonstelever i årkurserna 7–9 i Borgå komma fram. En ...

22.11.2017 10:27
Borgå vatten börjar bygga vattentjänstnät på Kerko detaljplaneområde under denna vecka. Arbetena påbörjas vid Huhmarivägen och fortsätter ...

22.11.2017 8:44
I Borgå kan du i år sprida julstämning till en ensam åldring genom att delta i kampanjen med julblommor under 27.11–17.12. Julblomman kan köpas ...

21.11.2017 15:16
Projektet Nyland 2019, som genomför social- och hälsovårds- och landskapsreformen i Nyland, har anställt projektledare under hösten. ...

21.11.2017 14:28
Tolkkisten koulus nuvarande lokaler ska totalrenoveras och förnyas så att de kan tas i användning för Tolkis nya skola. Staden ordnar ett ...

21.11.2017 13:47
Styrgruppen för förändringsprojektet för yrkesutbildningen på andra stadiet i Östra Nyland och Sibbo kommun informerar 21.11.2017 Utvecklandet ...

21.11.2017 13:40
Utkastplanerna för den nya svenskspråkiga Västra enhetsskolan har blivit färdiga och en noggrannare kostnadsberäkning som baserar sig på ...

21.11.2017 8:41
Tio finländska kommuner, nämligen Borgå, Ijo, Jyväskylä, Kuopio, Lahtis, Villmanstrand, Riihimäki, Rovaniemi, Åbo och Vanda, har idag förbundit ...

21.11.2017 8:16
Miljöhälsovården i Borgå inspekterade i mars-oktober 2017 daghemslokaler i Borgå, Sibbo, Askola, Borgnäs, Lovisa och Lappträsk. Över hälften av ...