• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
5.1.2018 9:38
Utställningsprogrammet för 2018 visar den samtida konstens mångsidighet. I Konsthallen i Konstfabriken och i Galleri Gamla Kaplansgården i Gamla ...

5.1.2018 9:21
Klientavgifterna inom småbarnspedagogiken sjunker från januari 2018.

5.1.2018 8:08
I Finnby daghem påbörjas nästa vecka rivningsarbeten. Syftet med arbeten är att utreda vad man borde göra med byggnaden.

4.1.2018 13:27
I Borgå huvudbibliotek arrangeras 10 januari kl. 17.30–19 en föreläsning med namnet Hyvän sään aikana - Puhetta ilmastonmuutoksesta. Talarna är ...

4.1.2018 13:01
Borgå kyrkliga samfällighet och Borgå stad ordnar i vår en frivilligarbetarkurs i vård i livets slutskede.

4.1.2018 8:51
Skolan går över till den digitala tiden. Hur kommer de nya inlärningssätten och digitaliseringen att förändra undervisningen och skolornas ...

3.1.2018 13:13
Rapporten från den fukt- och inneluftstekniska konditionsundersökning som gjorts i Gammelbacka skolas huvudbyggnad under hösten 2017 är klar. ...

3.1.2018 9:46
Borgå stad och datateknikföreningen för seniorer ENTER rf önskar att handledning i datateknik från seniorer till seniorer ska få fotfäste också i ...

2.1.2018 13:51
Centralköket ordnar visningar på måndag den 8.1.2018 kl. 14-18, Harabackagatan 10.