• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
2.9.2021 14:38
Borgå stadsbibliotek ordnar under hösten en temabokcirkel kring demens.

2.9.2021 13:00
Borgå stad kartlägger på många sätt Borgåbornas och andra intressentgruppers synpunkter på konceptutkastet till Kokon idrottscentrum. De som är ...

2.9.2021 11:58
Identifiering för elektroniska ärenden ändras i tjänsten eBorgå.

2.9.2021 11:10
Insamlingsbilen för metall, Romulus och insamlingsbilen för farligt avfall, Otto, inleder igen sin turné i östra Nyland.

2.9.2021 8:42
Borgå bjöd in sina invånare att påverka sin egen omgivning, närståendes välbefinnande, lokala företagares vardag och framförallt återhämtningen ...

1.9.2021 14:41
Coronavirussmittor har konstaterats både i Pääskytien koulu och Peipon koulu. De smittade är i hemvård och har försatts i isolering. I skolorna ...

1.9.2021 12:23
I början av hösten har en del av eleverna som får skolskjuts vid Jokilaakson koulu haft längre dagliga väntetider än normalt. Detta åtgärdas ...

1.9.2021 8:06
Bildningsnämndens svenskspråkiga utbildningssektion inledde sin nya period med att bekanta sig med den utvidgade läroplikten. Målet med reformen ...

1.9.2021 8:03
Ärendet UTLÅTANDE OM NCC INDUSTRY OY:S GEMENSAMMA TILLSTÅNDSANSÖKAN FÖR FASTIGHETERNA  753-402-3-41 OCH 753-402-3-47 I BORGBY I SIBBO Tom ...

30.8.2021 20:06
Politisk uppföljningsgrupp för beredning av välfärdsområdet Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att utnämna Borgås representanter till Östra ...