• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
9.12.2020 13:39
Största delen av invånarna i östra Nyland känner sig trygga. Enligt svaren på den regionala trygghetsenkäten som genomförs vartannat år känner ...

9.12.2020 10:50
Svenska Vårberga skola i Kantelehuset har liksom finska Kevätkummun koulu fler elever än skolan är byggd för. Skolorna klarar sig i nuvarande ...

9.12.2020 8:20
Försöket med cykelfält på gågatan Stadsutvecklingsnämnden godkände efter omröstning, enligt Mikko Valtonens motförslag, att försöket med ...

8.12.2020 9:58
På avdelning 2 vid rehabiliteringscentret i Näse i Borgå har hittats löss. Avdelningen är stängd idag tisdag 8.12.

7.12.2020 19:02
Samarbetsförhandlingar med personalen när coronapandemiläget blir sämre Stadsstyrelsen beslutade enhälligt om inledande av ...

7.12.2020 14:26
Konditionstrapporna i Kokon stängs för vintersäsongen, då slalomcentret startar sin verksamhet.

7.12.2020 9:16
Vattenverket utför ledningsarbeten på området. Vattnet stängs 8.12 mellan kl. 9-14. Ifall jobbet går fortare kopplas vattnet på tidigare. Rent ...

7.12.2020 8:10
Borgå stad delar ut ansiktsskydd i tyg i Vårberga den 10 december och i Gammelbacka den 11 december klockan 16–18.

4.12.2020 10:48
De elektroniska blanketter som används i Borgå stads social- och hälsovårdstjänster fungerar inte just nu.

3.12.2020 9:45
Stadsstyrelsen behandlar på måndagen den 7 december förslaget om inledandet av samarbetsförhandlingar. Vid förhandlingarna strävar man framför ...