• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
5.12.2019 13:15
Stadens idrottstjänster har gjort en preliminär utredning om placeringen av ett utomhusbad och presenterar alternativen för bildningsnämnden den ...

5.12.2019 9:11
Planeringen av konditionstrappan i Kokon har gått framåt, och bildningsnämnden behandlar den preliminära planen och sättet att bygga trappan vid ...

3.12.2019 10:42
I skog som ägs av Borgå stad, i ändan av Estbackavägen, har det uppdagats skador av granbarkborre. Granbarkborren är en barkborre som skadar ...

3.12.2019 10:26
De Borgåhushåll som provade på hållbara levnadsvanor minskade sitt koldioxid- och materialavtryck med små vardagliga val. På en månad minskade ...

2.12.2019 19:29
Bildningstjänster på östra området Stadsstyrelsen beslutade efter omröstning bordlägga ärendet enligt Johan Söderbergs förslag. Johan Söderbergs ...

2.12.2019 12:49
Vattenverket utför ledningsarbeten på området. Vattnet stängs 3.12 mellan kl. 9-12. Ifall jobbet går fortare kopplas vattnet på ...

29.11.2019 13:24
Stadsfullmäktige i Borgå godkände 13.11.2019 stadens budgetförslag för år 2020 och ekonomiplan för åren 2020–2022. Stadens utgångspunkter inför ...

29.11.2019 10:52
Konsthallens utställning presenterar under slutet av året Mollu Heinos och Päivi Rintaniemis verk från den 29 november. Bildkonstnär Mollu Heinos ...

29.11.2019 9:32
I Borgå simhall arrangeras under våren 2020 simskolor på olika nivåer för barn och vuxna.

29.11.2019 9:13
Borgå stads kvälls- och veckoslutsjour för munhälsovården finns från och med lördag 7.12.2019 på Haartmanska sjukhuset i Helsingfors. Ansvaret ...