• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
30.11.2018 10:38
Årets sista utställning i Konsthallen är Eeva-Liisa Isomaas utställning Livias hus 30.11–23.12. I Isomaas transparenta, tredimensionella och ...

29.11.2018 9:39
Linnankosken lukio återvände torsdagen den 29 november till sina renoverade lokaler i hörnet av Borgå torg.

28.11.2018 9:48
Borgå stad och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland söker tillsammans med invånarna lösningar för gång- och cykeltrafikens förhållanden ...

28.11.2018 8:24
Utveckling av empirestadsdelen och stadskärnan  Stadsutvecklingsnämnden godkände den översiktliga utvecklingsplanen för centrumet som grund för ...

28.11.2018 8:20
Läsårets arbetsdagar 2019-20 diskuterades på Bildningsnämndens svenska utbildningssektions möte på tisdag. Beslutet om när skolan inleds och hur ...

27.11.2018 13:12
Informations-, rådgivnings- och handledningstjänsten Navigatorn för unga i Borgå har koordinerats av ungdomstjänsterna i snart tre år. Målet har ...

27.11.2018 11:48
På Kvarnbackens vattentorn utför man imorgon preliminära arbeten för installation av UV-anläggning. Vattentornet töms under arbetet. Själva ...

27.11.2018 9:00
Intresset för utbildningskvällen för väglag torsdagen den 29 november har varit stort och även om platsen har bytts till större, är den fullsatt. ...

27.11.2018 8:20
Rosk'n Roll avfallshanteringstjänsters väggkalender publiceras denna vecka. Det här året informeras julhelgernas avvikande tidtabeller för ...

26.11.2018 19:36
Östra Nylands säkerhetsprogram Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå att stadsfullmäktige godkänner östra Nylands säkerhetsprogram ...