• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
27.11.2017 11:47
Finlands självständighets 100-årsjubileum kulminerar i början av december på självständighetsveckan.

27.11.2017 10:39
Ett specialsimkort tas i användning i Borgå simhall i början av 2018. Kortet kan beviljas till kunder som har någon av de sjukdomar som nämns ...

24.11.2017 13:35
Anslutning till gemensam upphandling av färdtjänst för funktionshindrade Nämnden beslutade i enlighet med föredragningen att Borgå stad deltar ...

24.11.2017 9:28
Borgå stad har tagit i bruk en ny kanal där invånarna enkelt kan påverka. Team Borgå är en mobil gemenskap med hjälp av vilken Borgåborna och ...

23.11.2017 8:37
I Konsthallen i Borgå visas i månadsskiftet november–december Anne Sunilas utställning Wonderland. Sunila färdigställer just nu sitt konstnärliga ...

23.11.2017 8:23
Borgå stads kulturpris 2017 till skulptör Kirsi Kaulanen Bildningsnämnden delar varje år ut kulturpriset till en person eller ett samfund från ...

23.11.2017 8:14
Godkännande av skissritningarna för Västra enhetsskolan och kostberäkningen för skissritningsskedet Bildningsnämnden beslöt föreslå för ...

23.11.2017 8:00
Borgå stad bjöd ut egnahemstomter i sex olika områden under ansökningsomgången i oktober-november.

22.11.2017 14:33
Konditionsundersökningen som gjordes i Hindhår bildningscentrum har blivit färdig och den behandlades i bildningscentrumets objektvisa ...

22.11.2017 13:05
På musikavdelningen i Borgå huvudbibliotek ordnas en visafton torsdagen den 30 november kl. 17.30. Fyra unga artister uppträder med både egna och ...