• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
27.4.2021 8:08
Borgå vatten utför en kundenkät 27.4– 10.5.2021 Undersökningen utförs som en nätenkät, till vilken deltagarna inbjuds via e-post. Inbjudan ...

26.4.2021 13:00
Rosk’n Rolls insamlingsbilar Otto och Romulus genomför inte sin traditionella vårturné.

26.4.2021 11:35
 På grund av coronapandemin kan den Nationella veterandagen inte firas med en huvudfest på traditionellt vis.

26.4.2021 9:29
Borgå stad har inlett uthyrning av torgplatser vid Östra Strandpromenaden för tiden 20.5 - 31.8 2021.

26.4.2021 9:14
Elever i årskurs 7–9, elever i årskurs 6 och de elever i årskurs 5 som går i sammansatta klasser 5–6 får den här veckan fyra munskydd av tyg som ...

23.4.2021 12:59
Staden beviljar coronaunderstöd till idrottsföreningar, kulturaktörer och anordnare av grundläggande konstundervisning.

23.4.2021 10:33
Fem kommuner i Östra Nyland, Askola, Lappträsk (när det gäller under 65-åringar), Lovisa, Borgå och Sibbo har utarbetat gemensamma regionala ...

23.4.2021 8:25
Bildningsnämnden utlåtande om Östra Nylands regionala tillgänglighets- och framkomlighetsprogram för åren 2021-2025


22.4.2021 15:44
Borgånejdens musikinstituts elever i grundundervisningens (som kommit in via inträdesprov) som är födda 2007 eller tidigare återgår till ...

22.4.2021 15:10
Vattenledningen på Biskopsgatan mellan Alexandersgatan och Gymnasiegatan måste möjligen stängas.