• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
22.9.2019 19:07
Borgå stadsstyrelse har gjort ett beslut att ge ett anbud till Askola kommun för att köpa aktier i Kymmenedalens El. Anbudet ...

20.9.2019 15:33
Nylands avfallsnämnd godkände i maj 2019 nya avfallshanteringsföreskrifter, enligt vilka fastigheterna ska sortera och samla in ...

20.9.2019 13:35
Renoveringen i Kvarnbackens skola inleddes för ungefär ett år sedan och nu är inneluftsrenoveringen ungefär halvvägs. En byggnadsdel, stora ...

20.9.2019 12:00
Vattenverket utför ledningsarbeten på området. Vattnet stängs måndagen 23.9 mellan kl. 9-12. Ifall jobbet går ...

20.9.2019 9:25
Idrott och motion med Borgåmått  ̶  idrottsprogram 2030 Medlem Hjelt föreslog understödd av medlem Ranta, att ...

19.9.2019 13:29
Borgå stad säljer fem gamla betongpontonbryggor enligt anbud. Bryggorna säljs utan kättingar, vikter eller y-bommar. ...

18.9.2019 15:03
Vattenverket utför kopplingsarbeten på området. Vattnet stängs torsdagen 19.9 mellan kl. 9-12. Ifall jobbet går ...

18.9.2019 14:19
Strömborgska skolans byggnad är i behov av en grundlig renovering och enligt fastighetsbesiktningen finns skador på många håll i byggnaden. ...

18.9.2019 12:40
Borgå stad, utvecklingsbolaget Cursor i Kotka-Fredrikshamn samt utvecklingsbolaget Kinno i Kouvola gör ett nära samarbete för att utveckla den ...

18.9.2019 9:31
Den internationella fredsdagen till ära arrangeras det en Plantera ett träd för freden-dag fredagen den 20 september. Eleverna i Peipon koulu ...