• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
13.5.2020 14:50
- Medborgarinstitutets närundervisning avbröts i mars på grund av beredskapslagen. Undantagsförhållandena upphör nu också för det fria ...

13.5.2020 12:17
Borgå stads social- och hälsovårdssektor skaffar fyra tillfälliga mötesplatser i anslutning till äldreomsorgens enheter. De så kallade ...

13.5.2020 11:02
Borgå stad har inlett planeringen av Kräkelsundet i Tolkis med att utarbeta en idéplan. Området är beläget på den yttersta ändan av udden i ...

13.5.2020 9:15
I Borgå ordnas skolskjutsarna från den 14 maj nästan på samma sätt som innan man övergick till distansundervisning.

13.5.2020 8:52
Utlåtande om programmet för hållbar ekonomi 2020 – 2026 Stadsutvecklingsnämnden beslutade ...

13.5.2020 8:47
Utlåtande till stadsstyrelsen om programmet för hållbar ekonomi 2020-2026 Social- och hälsovårdsnämndens ...

12.5.2020 15:52
Borgå stads samarbetsförhandlingar fortsatte den 12 maj. Förhandlingarna om minskade personalkostnader hänger nära ihop med stadens program för ...

12.5.2020 14:18
Tidtabellen för beslutsfattandet av Borgå stads hållbarhetsprogram har preciserats.

12.5.2020 10:48
Under maj månad (13–30.5) kan man returnera material samt låna på förhand reserverat material på biblioteken i Borgå. Reservera materialet på ...

11.5.2020 19:42
Daghemmet Skogsstjärnan, godkännande av planerna och kostnadsberäkningen utkastskedet Stadsstyrelsen beslutade 20 april ...