• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
9.9.2020 10:40
Utkastet till ett program för boende har blivit färdigt. Syftet med programmet är att främja invånarnas välfärd och göra det möjligt för ...

9.9.2020 9:35
Förlängning av planeringsreservation för Lundagatans hälsocentrals område Stadsutvecklingsnämnden beviljade ...

8.9.2020 8:45
Borgå stads kultur- och fritidstjänster ordnar varierande verksamhet för skolelever och familjer under höstlovet den 14–18 oktober. Programmet ...

7.9.2020 20:32
Program för att främja cykeltrafiken i Borgå Stadsstyrelsen beslutade efter omröstning med rösterna 9 (Elin ...

7.9.2020 11:12
Munhälsovårdens icke brådskande tjänster startar sin verksamhet 28.9.2020. I första hand gäller det den vård som blev på hälft i våras och Smidig ...

7.9.2020 10:13
I ungdomslokalen Zentra och i Kantelehuset i Vårberga börjar avgiftsfria klubbar som pågår hela läsåret. I Zentra hålls en bandskola på onsdagar ...

7.9.2020 9:49
Dricksvattnet i Keskuskoulu försattes i användningsförbud fredagen den 21.8, när två personer kastade upp en kort stund efter att de hade druckit ...

4.9.2020 15:09
På Ungdomsarbetets vecka 7-13.9.2020, lyftes ungdomsarbetarnas, organisationernas, kommunernas och församlingarnas värdefulla arbete för ...

4.9.2020 10:47
En kamratstödsgrupp för föräldrar till tonåringar ordnas under hösten i Borgå. Gruppen behandlar teman som gäller den ungas liv och föräldraskapet.

4.9.2020 10:09
Kurator- och psykologtjänsternas andel i landsskapsreformen inom social- och hälsovården Bildningsnämnden gav följande ...