• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
25.2.2021 15:46
Högstadieskolor och gymnasier i Borgå har distansundervisning den 8–28 mars. I övrigt fortsätter coronarestriktionerna och -rekommendationerna i ...

25.2.2021 14:08
Social- och hälsovårdsnämnden fattar ett beslut om upphandling av coronavaccineringstjänst vid sitt extrainsatta möte den 3 mars. – Tillgången ...

25.2.2021 10:41
Borgå stad beviljar bidrag till föreningar, organisationer, samfund och privatpersoner för olika ändamål. Ansökningstiden börjar måndagen den 1 ...

24.2.2021 18:50
Befrielser från förtroendeuppdrag Stadsfullmäktige beslutade enhälligt bevilja Ville Ojala befrielse från uppdraget som ersättare i byggnads- ...

24.2.2021 16:56
Uppdatering av förvaltningsstadgan, organ som svarar för bekämpning av smittsamma sjukdomar Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå ...

24.2.2021 12:18
Miljöhälsosektionen gav utlåtande till miljöskyddet i Sibbo om Joensuun Tila Oy:s campingområde Sibbo Caravan samt utlåtande till ...

24.2.2021 12:12
Stadsutvecklingsnämnden behandlar vid sitt möte 2.3.2021 reservering av Rådhustorget så, att temaevenemang kan arrangeras där på sommarsäsongen 2021.

23.2.2021 8:36
Stadsstyrelsen behandlar vid ett extra möte den 24 februari en ändring av förvaltningsstadgan med anledning av en ändring av lagen om smittsamma ...

22.2.2021 14:55
Coronavaccinationerna för personer i ålder 75–80 år, dvs. personer som är födda 1946 eller tidigare inleds under första veckan i mars. ...

20.2.2021 11:30
Ett nytt fall av fall av coronavirussmitta har konstaterats i Huktis daghem. Den smittade är i hemvård och har försatts i isolering.