• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
11.12.2020 14:23
Ansvariga läkaren för smittsamma sjukdomar i Borgå har beslutat att alla personer som besöker social- och hälsovårdens verksamhetsställen ...

11.12.2020 13:20
Den lekfulla Skugg-Runebergsomröstningen ordnas igen. Avsikten är att hitta publikens favorit bland de kandidater som är uppställda för ...

11.12.2020 11:35
Coronavaccineringarna håller på att komma i gång i Finland stegvis efter årsskiftet. Också Borgå stads social- och hälsovårdstjänster bereder sig ...

11.12.2020 9:27
Gruppen Pilipalistit som består av tre konstnärer från Borgå har skapat ett ljuskonstverk vid allaktivitetshuset i Gammelbacka. I arbetsgruppen ...

11.12.2020 9:04
Familjerättsliga tjänster i Sibbo slås 1.1.2021 samman med Östra Nylands familjerättsliga enhet, då en tjänst som barnatillsyningsman omplaceras ...

11.12.2020 8:24
Ökat behov av daghemsplatser hösten 2021 Föredragande drog tillbaka ärendet från föredragningslistan   Övriga ärenden Övriga ärenden beslöts ...

10.12.2020 18:30
Borgå stads bildningsnämnd har fattat beslut om vem som ska få årets kultur- och idrottspris. Kulturpriset beviljas i år Ylva Holländer (f. 1955) ...

10.12.2020 15:37
Närundervisningen fortsätter i hög- och lågstadieskolorna i Borgå fram till jullovet, bestämde Borgå stads ledningsgrupp på sitt coronamöte den ...

10.12.2020 14:51
Under den pågående hösten har det planerats ändringar i verksamheten vid Borgå stads sysselsättningstjänster. Om ändringarna har förts ...

10.12.2020 13:10
Kandidaterna är: Selja Ahava: Nainen joka rakasti hyönteisiä (Gummerus) Ann-Luise Bertell: Heiman (Förlaget) Ulrika Hansson: Jaktlaget ...