• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
12.12.2019 8:04
Vårterminen i Albert Edelfeltin koulu (AE-skolan) börjar normalt i huvudbyggnaden. Reparationerna för att förbättra inomhusluften i skolan börjar ...

11.12.2019 12:42
Borgås första ljusfestival Borgå ljus ordnas av stapeln 14-15.2.2020. Ljusfestivaler är ett fenomen runt om i världen och de intresserar publiken.

11.12.2019 10:38
Miljöhälsovårdens tillsynsplan beskriver tyngdpunktsområden och mål för miljöhälsovården i Askola, Lappträsk, Lovisa, Borgnäs, Borgå och Sibbo. ...

11.12.2019 8:29
Utvärderingen av läsåret 2018-19 visar på glädjande resultat för den satsning som gjorts på matematik i de svenska skolorna. Ett tydligt bevis på ...

11.12.2019 8:12
Ansökan om bygglov, Domargårds avfallsstation, Ritabackavägen 20 Ärendet togs bort från föredragningslistan. Övriga ärenden I de övriga ...

9.12.2019 14:46
Vattenverket utför ledningsarbeten på området. Vattnet stängs 10.12 mellan kl. 8-12. Ifall jobbet går fortare kopplas vattnet på tidigare. Rent ...

9.12.2019 9:48
Undervisnings- och kulturministeriet kommer att bevilja en kännbar tilläggsfinansiering för Borgånejdens musikinstitut och Borgå konstskolas ...

8.12.2019 9:01
Uppdatering klo 16:30 Vattenläckan har reparerats. Som följd av ledningsarbetet kan störningar i vattenkvaliteten förekomma. Kunderna ombeds att ...

5.12.2019 14:49
Frågan om framtiden för Epoon koulu lyftes fram som en del av den fortsatta utredningen om skolnätet i östra Borgå. Bildningsnämnden behandlar ...

5.12.2019 14:46
Staden inleder grundförbättringen av Ernestasvägen på tisdagen den 10 december.