• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
25.9.2019 9:01
Miljöhälsosektionen i Borgå höll sitt möte den 24.9.2019 och följande ärenden behandlades under ...

25.9.2019 8:57
Byggnads- och miljönämnden godkände för sin del förslaget till budget och ekonomiplan för åren ...

25.9.2019 8:27
Borgå stad är redan det andra året i rad med i det internationella projektet ”Accelerator för hållbara levnadsvanor”. I projektet provar ...

25.9.2019 8:14
Borgå stad bad i september 2019 invånarna berätta om sina observationer om trygghet och otrygghet i Vårberga. Dessa uppgifter samlades in under ...

24.9.2019 11:03
Östra Nylands regionråd höll sitt första möte måndagen den 23. september i Mörskom.

24.9.2019 10:55
Nu kan man igen läsa högt för läshunden Berta i Gammelbacka bibliotek.

23.9.2019 9:18
Ett mässevenemang Navigatorn goes Grand som riktar sig till personer under 30 år arrangeras i kulturhuset Grand på tisdag 1.10 kl. 12–14.

23.9.2019 8:55
Talent Factory är ett talangevenemang för östnyländska ungdomar under 29 år.

22.9.2019 19:07
Borgå stadsstyrelse har gjort ett beslut att ge ett anbud till Askola kommun för att köpa aktier i Kymmenedalens El. Anbudet ...

20.9.2019 15:33
Nylands avfallsnämnd godkände i maj 2019 nya avfallshanteringsföreskrifter, enligt vilka fastigheterna ska sortera och samla in ...