• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
4.2.2020 8:44
Ergoterapeuterna inom medicinsk rehabilitering av barn flyttar tillfälligt från Näse hälsovårdscentral till Äppelbackens servicecenter.

3.2.2020 19:05
Bäst även i vardagen – välfärdsplan för den äldre befolkningen 2020–2023 Stadsstyrelsen beslutade enhälligt begära nämnder och äldre- och ...

3.2.2020 13:16
Just nu rekryteras proffs inom småbarnspedagogiken Borgå stad söker lärare till finsk- och svenskspråkiga skolor, till både ordinarie och ...

3.2.2020 10:40
Staden erbjuder i år sammanlagt cirka tvåhundra olika sommarjobb. Staden behöver sommararbetare, semestervikarier, säsongarbetare och unga ...

3.2.2020 9:22
Borgå stad utarbetar som bäst ett boendeprogram. Målet med programmet är att ordna boendeförhållanden så att varje kommuninvånare har en bra och ...

3.2.2020 8:25
Den två år långa mandatperioden för företrädare i Borgås äldre- och handikappråden slutade vid utgången av förra året. De gamla företrädarna ...

30.1.2020 13:26
Social- och hälsovårdsnämnden i Borgå har möte 4.2.2020. Bland frågorna som behandlas finns den nya boendeformen seniorboende samt hur tjänsterna ...

30.1.2020 11:03
Resultaten från Borgå stads hemvårds enkät om kundnöjdhet från oktober 2019 är jämngoda. Resultaten liknar i hög grad resultaten från den ...

30.1.2020 8:32
Servicekontoret Navigatorn för unga i WSOY-huset erbjuder också i år all hjälp till de unga som söker sommarjobb. Navigatorn betjänar personer ...

29.1.2020 21:41
Bildningstjänster på östra området Stadsfullmäktige beslutade efter omröstningar godkänna Markku ...