• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
29.4.2021 15:23
Borgå stads ledningsgrupp beslutade vid sitt möte torsdag 29.4 om avvecklingen av restriktioner som gäller stadens lokaler.

29.4.2021 9:54
Lokalitetsledningen och bildningssektorn i Borgå stad har utrett ombyggnad av Borgågården till ett center för konst- och kulturhobby.

28.4.2021 19:56
Programmet för boende 2030 Stadsfullmäktige beslutade efter omröstningar godkänna programmet för boende 2030. Stadsfullmäktige röstade sex ...

28.4.2021 15:20
Personer som i år fyller 65 och äldre får från början av maj välja ett annat vaccin i stället för Astra Zeneca.

28.4.2021 12:55
Riktlinjer för service som stöder rörlighet i Östra Nyland godkändes Social- och hälsovårdsnämnden godkände riktlinjer för service som stöder ...

28.4.2021 9:19
Hur ser Borgå ut i framtiden? Hur och åt vilket håll skall Borgå utvecklas? Vem vill vara med och bestämma den kommande fullmäktigeperioden? 

28.4.2021 8:14
Vattenledningen på Biskopsgatan mellan Alexandersgatan och Gymnasiegatan stängs.

27.4.2021 15:06
Borgå stads ledningsgrupp sammanträdde tisdagen den 27 april för att diskutera coronaläget och en stegvis lindring av de gällande ...

27.4.2021 14:22
Ett utvecklingsuppdrag Kultur i byn har våren 2021 kommit i gång i östra Nyland.

27.4.2021 14:07
För att fira glada första maj börjar den virtuella konsertserien En stund på konsert som Borgånejdens musikinstitut producerar.