• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
22.6.2020 9:36
Utarbetandet av fastighets- och konceptutvecklingsplanen för Kokon idrottscentrum, som inleddes på våren, fortsätter till slutet av året. ...

19.6.2020 12:47
Fastigheter belägna på västsidan av Emäsalo kan ha dåligt tryck i vattenförsörjningsnätet på ...

18.6.2020 15:32
Stadsfullmäktige måste i augusti behandla på nytt återremitterandet av detaljplanen för Borgå Energi till behandling i stadsutvecklingsnämnden på ...

18.6.2020 13:59
Morgonen kraftiga störtregn orsakade en bräddning av avloppsvatten från Strandgatans och Skepparegatans pumpstationer på ca 400 m3 till Borgå å, ...

18.6.2020 13:55
Borgånejdens motionsorientering med tidtagning inleddes 15.6.2020 då Akilles OK ordnade ett motionsorienteringstillfälle i Holken.

18.6.2020 13:33
Projektet med träkvarteret på västra åstranden framskrider. Planeringen av kvarteret som byggs söder om Konstfabrikens område inleddes på grund ...

18.6.2020 13:11
Förslaget till detaljplaneändring för torgområdet i Borgå är framlagt. Med planen fortsätter utvecklingen av centrum som från år 2017 har ...

18.6.2020 11:39
Till parkgymnastikens veckoprogram har ännu lagts till en lätt parkgymnastik på måndagar klockan 10 på Kokon konstgräsplan. Gymnastiken ordnas på ...

18.6.2020 11:24
Stadsstyrelsen i Borgå behandlar vid sitt möte den 22 juni frågan om Borgå ska söka sig till kommunförsöket med sysselsättning via kompletterande ...

18.6.2020 8:38
Ilolan koulus och Sannäs skolas konditionsgranskningar våren 2020 Bildningsnämnden beslöt anteckna rapporterna för ...