• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
13.9.2021 12:45
I början av året inleddes skapandet av en prognosmodell för servicenätet inom bildningssektorn, och nu har arbetet framskridit så långt att man i ...

12.9.2021 14:37
Bräddningar vid Hermansö reningsverk 12.9. på grund av störtregnen - undvik ännu att simma i närområdena Från Hermansö reningsverk till ...

10.9.2021 14:25
Läget med coronavirusepidemin är i Borgå lugnare i dagsläget och incidenstalet har sjunkit. Enligt smittorna under två veckor är incidenstalet 91,1. 

10.9.2021 10:01
Studerande som studerar till sitt första yrke vid en yrkesläroanstalt, högskola eller yrkeshögskola har möjlighet att söka ett stipendium ur ...

10.9.2021 7:40
Social- och hälsovårdsnämnden höll sitt första möte med ledamöter för den nya fullmäktigeperioden. Mötet hölls fysiskt i fullmäktigesalen, och ...

9.9.2021 14:47
Tisdagen 14.9 är det dags för alla deckarälskare att bänka sig vid datorerna. 17.30 kommer deckarexperten Lotta Olsson på direktsänt digitalt ...

9.9.2021 9:20
Coronaaccinationerna i Borgå har flyttats till Näse hälsostation, och det finns gott om lediga vaccinationstider. Tider kan bokas för vaccination ...

8.9.2021 14:38
Finlands UNICEF har utsett Borgå till att utveckla en barnvänlig verksamhetsmodell. Kommunen ska förbinda sig till att främja barnens rättigheter ...

8.9.2021 12:27
Samarbetet mellan Borgånejdens musikinstitut och daghemmen i Borgå, vilket startade på nytt förra hösten efter några års paus, fortsätter även ...

8.9.2021 8:51
Nämnden gav utlåtanden om besvär Två besvär har inlämnats till Helsingfors förvaltningsdomstol över nämndens beslut om undantagslov 15.6.2021 (§ ...