• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
17.12.2020 9:03
Miljöhälsosektionen konstaterade att alla huvudförpliktelserna i det föreläggande som meddelades till Melbia Oy 6.3.2020 har följts och ...

16.12.2020 21:10
Uppdatering 21.10

16.12.2020 20:32
Detaljplan, Borgå Energi Stadsfullmäktige beslutade godkänna detaljplanen för Borgå Energi i kvarteret 115 i stadsdelen 6 enligt stadsstyrelsens ...

16.12.2020 12:27
Julhelgerna medför förändringar i tömningstidtabellerna för avfallskärlen och avfallsstationernas öppettider.

16.12.2020 8:42
Beslut om ansökan om marktäktstillstånd enligt marktäktslagen och ansökan om miljötillstånd enligt miljöskyddslagen samt beslut om inledande av ...

15.12.2020 14:50
På grund av coronaläget i Nyland fortsätter Borgå giltigheten för de gällande restriktioner och rekommendationer ända till den 10 januari.

15.12.2020 9:46
Unga i Borgå anser att det finns bra friluftsområden och goda möjligheter att motionera i staden, framgår av en enkät som genomförts av ...

14.12.2020 11:51
Ett läckage har upptäckts på Prästgårdsbacken. Reparationsarbetena är påbörjade och beräknas vara klara tills kl. 16. Rent dricksvatten kan ...

14.12.2020 10:13
Borgå vatten har låtit utföra undersökningar av Kvarnbackens och Hammars vattentorn. Man undersökte betongkonstruktionernas kondition för att ...

11.12.2020 15:30
Rosk'n Roll Ab informerar 11.12.2020