• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
12.12.2018 9:00
Deltagande i Östra Nylands regionala hemsjukhusprojekt Social- och hälsovårdsnämnden fick ta del av kartläggningen av nuläget inom ...

12.12.2018 8:26
Skötsel- och nyttjandeplan för nationalstadsparken i Borgå  Nämnden beslutade enhälligt föreslå att stadsstyrelsen och –fullmäktige  godkänner ...

11.12.2018 8:43
Den goda efterfrågan på Borgå stads tomter fortsätter.

10.12.2018 13:28
Fredsgatans rådgivning flyttar fredagen den 14 december till Borgå familjecenter på adressen Konstfabriksgatan 4 C.

7.12.2018 14:32
I Borgå Konsthall och Galleri Gamla Kaplansgården ordnas år 2019 sammanlagt 20 utställningar. I båda utställningslokalerna visas under årets lopp ...

7.12.2018 13:44
Utbildningstjänsternas planeringsarbete för skolan i stadens norra del framskrider på basen av responsen man fått av invånare, elevernas ...

5.12.2018 14:36
Ett uppdaterat program för att främja invandrarnas integration 2019–2021 har färdigställts. Social- och hälsovårdsnämnden behandlar programmet ...

5.12.2018 10:03
Navigatorn i Borgå ordnar temakvällen Utomlands! onsdagen den 12 december med början kl. 17 i adressen Mannerheimgatan 20 E.

5.12.2018 9:39
Borgå stads minnespoliklinik flyttar från Brandbackens servicecenter till nya utrymmen i samband med Näse hälsovårdscentral. Den nya adressen ...

5.12.2018 8:58
- Skötsel- och nyttjandeplanen, som beretts redan under en lång tid, är nu färdig att godkännas, då Miljöministeriet godkände de kompletteringar ...