• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
16.9.2020 14:14
I Sannäs vattenverk sanerar man råvattenbrunnar enligt Borgå vattens saneringsprogram. Vattenverket vill säkra vattnets ...

16.9.2020 13:05
Utkastet till Borgå stads program för boende har blivit färdigt. Nu kan du berätta din åsikt om utkastet via stadens webbsidor.

16.9.2020 11:12
Direktiv om barnet (0–12 år) insjuknar i luftvägsinfektion Detta uppdaterade direktiv berör barn (0–12 år) i ...

16.9.2020 8:41
Från och med 21.9. kan man igen boka mötesutrymmen i Äppelbacken. Mötesrummen Silva och Melba kombineras till ett utrymme. ...

15.9.2020 14:31
Stadsutvecklingsnämnden behandlar budgetförslaget på sitt möte den 22 september och byggnads- och miljönämnden den 29 september. Budgetboken är ...

15.9.2020 10:07
Kymmenedalens Elnät Ab informerar 14.9.2020

14.9.2020 19:20
Programmet för boende Stadsstyrelsen beslutade enhälligt begära nämnder, affärsverken och koncernbolag lämna sina utlåtanden om programutkastet. ...

14.9.2020 14:52
Östra Nylands säkerhetsarbetsgrupp frågar igen en gång av kommuninvånarna i Östra Nyland om trygghet. Trygghetsenkäten är öppen till 4.10.2020. ...

14.9.2020 12:31
Neste informerade måndagen den 14 september att man planerar en omorganisering av raffinaderiverksamheterna i Borgå och ...

14.9.2020 9:23
Bildningssektorns budgetförslag har blivit färdigt och bildningsnämnden diskuterar förslaget på sitt möte torsdagen den 17 september.