• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
31.1.2017 8:35
På informationsmötet presenterar Borgå stad, Borgå vatten och Borgå Energi de preciserade planerna samt svarar på frågor.

30.1.2017 17:43
Ändring av detaljplan, strandkvarteren vid Konstfabriken Stadsstyrelsen beslutade efter omröstning med rösterna 9 (Berndt Långvik, Perttu ...

30.1.2017 9:49
Arbetsgruppen för barnens och de ungas välmående Hyvis har sammanställt en servicekarta för barn, unga och barnfamiljer. Servicekartan är ett ...

30.1.2017 8:33
I år är J. L. Runebergs hem öppet för alla också på kvällen till kl. 19. Museet öppnar kl. 10 och har fritt inträde hela dagen. Guidningar på ...

27.1.2017 13:52
Borgå stad och Kokonniemen Palloiluhalli Oy håller på att ingå ett samarbetsavtal om att bygga en bollhall i Kokon.

27.1.2017 10:26
Aino Aksenjas Vinterträdgård-installation öppnas i Galleri Gamla Kaplansgården den 28 januari.

27.1.2017 9:42
Beslut som fattades torsdagen 16.1.

26.1.2017 10:39
Finlands ledande evenemang inom undervisning och pedagogik, Educa, arrangeras i Mässcentret i Helsingfors den 29–30.1.2017.

26.1.2017 8:44
Italiensk vecka firas i Gammelbacka ungdomslokal Kertsi med start på måndagen 31 januari. Under veckan bekantar vi oss med den italienska ...

25.1.2017 10:49Navigatorn i Borgå, som är ett öppet servicekontor för unga under 30 år, har snart varit verksam i ett år. Nu firas ettårsdagen ...