• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
15.9.2021 10:01
I Borgå har startats ett pilotprojekt med en konsttutor. Magister i danskonst, pedagogie magister och musiker Panu Varstala har kommit med en idé ...

15.9.2021 9:56
ENTER ry:s frivilliga ger igen personlig digihandledning för senioirer. Till handledningen tar man med sin egen smarttelefon, tablett eller ...

15.9.2021 8:35
Praxis gällande mobbning och säkerhet i skolorna och småbarnspedagogiken i Borgå utreds med en omfattande personalenkät samt auditering i tre ...

15.9.2021 8:15
På höstlovet den 18–22 oktober är det trevligt att semestra och vila upp sig men också att träffa kompisar inom fritidssysselsättning eller att ...

14.9.2021 14:42
Det är rusning i hälsostationens återuppringningstjänst för tidsbeställning från och med måndagen den 13. september.


14.9.2021 14:13
Borgå stad säljer på basis av anbud 25 bryggor och tre gångbroar som tagits ur bruk.

14.9.2021 12:51
Borgå stad arrangerar inte den traditionella höstmarknaden i år. Den planerade tidpunkten för marknaden var 7–8.10.2021.

14.9.2021 9:54
Tematisdagarna, som vi inledde i våras, får nu en fortsättning.

14.9.2021 8:10
Genom enkäten Naturen ger välmående utredde Borgå stad på våren i vilka naturobjekt Borgåborna trivs bäst, samt hurdana naturupplevelser ...

13.9.2021 18:57
Val av direktionen för Affärsverket Kungsvägens arbetshälsa  Stadsstyrelsen beslutade enhälligt utse för sin mandatperiod ledamöter och deras ...