• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
21.12.2020 20:36
Upphandling av en modulbyggd skolbyggnad för Jokilaakson koulu Stadsstyrelsen beslutade enhälligt välja Elementti-E Oy till byggnadsentreprenör ...

21.12.2020 10:47
År 2021 firar vi Borgå stads 675-årsjubileum. På webbsidan för jubileumsåret hittar du evenemang och andra sätt att delta i jubileumsårets program.

21.12.2020 8:59
På julafton kan Borgåborna samlas i hemmet med sin egen familj för att följa med utlysandet av julfreden.

18.12.2020 14:35
Borgå stads social- och hälsovårdssektor har fr.o.m. måndagen den 21 december färdighet att ta in coronapatienter på bäddavdelningen. Avdelningen ...

18.12.2020 8:20
– I Borgånejden deltar rentav 1 130 barn i åldern 3–5 år i musiklekskola i daghemmen under sin vårddag. I Borgå deltar 830, i Borgnäs 90 och i ...

18.12.2020 8:15
Ledning genom information och behandling av patientuppgifter i molntjänst, konsekvensbedömning avseende dataskydd Social- och hälsovårdsnämnden ...

17.12.2020 16:12
Enligt Borgå stads program för hållbar ekonomi måste man reagera på förändringar på bildningssektorns verksamhetsfält på förhand och i tid. ...

17.12.2020 14:30
Stadens ekonomi kommer att visa ett klart positivt resultat i slutet av året, framgår det ur den färska ekonomirapporten för ...

17.12.2020 9:24
Vaccineringarna mot säsonginfluensa fortsätter och det lönar sig fortfarande att söka sig till vaccineringen. För tillfället kan man reservera en ...

17.12.2020 9:12
Uppdatering kl. 13.50. Reparationsarbetet beräknas dröja tills kvällen.