• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
19.12.2019 14:33
På grund av invånarresponsen har staden ändrat planerna för Västra Mannerheimleden och beslutat utesluta området mellan Kanoniärvägen och ...

18.12.2019 14:49
Sektionen preciserade sitt utlåtande som hörde till Sibbo Skyttegillet R.F:s miljötillståndsansökan med att poängtera att man för ...

18.12.2019 8:34
Borgå stad får från början av 2020 löneuppgifterna direkt från inkomstregistret för fastställande av vissa klientavgifter. Löneuppgifter ur ...

18.12.2019 8:13
Basstationer för mobiltelefonnät Basstationer planeras på Prästgårdsbacken på adressen Tingsgårdsvägen 21, i Lövhammars på adressen Hammarsvägen ...

17.12.2019 14:20
Julen orsakar förändringar i avfallshanteringen. Under julen uppkommer det vanligtvis mera avfall än vanligt i hemmen och tillika medför ...

17.12.2019 13:22
Borgå stads utbildningstjänster utreder vilka behov det finns bland den internationella personalen i företag i Borgå och bland internationella ...

17.12.2019 11:09
I akuta sjukdomsfall kan man söka sig till hälsocentralens brådskande mottagning utan tidsbeställning. Vardagar fungerar mottagningen i Näse med ...

16.12.2019 21:38
Bildningstjänster på östra området Stadsstyrelsen beslutade efter omröstningar godkänna Johan Söderbergs förslag: ”Stadsstyrelsen föreslår ...

16.12.2019 9:00
Vedförbränning har långa anor i Finland och på 2000-talet har den också ökat kraftigt. Brasugnar upplevs som stämningsfulla och ekologiska men ...

13.12.2019 14:46
Borgå vatten tar ibruk en sanerad huvudvattenledning under måndagen. Ibruktagningen kan orsaka förändringar i vattnets flödesriktningar vilket i ...