• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
19.12.2017 11:04
Konstanskaffningarna för Västra åstranden i Borgå har framskridit till nästa fas, och Borgå stad och Pohjola Rakennus Oy Uusimaa har valt ...

18.12.2017 18:45
Detaljplan och ändring av detaljplan, Smultroängen Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna bemötandena till utlåtandena och anmärkningarna ...

18.12.2017 13:28
Hur vill du att områdena Sköldvik och Kullo utvecklas? Hur bör din fastighet, dess närmiljö eller hela området utvecklas?

15.12.2017 11:48
I Borgå stads webbtjänst kan det förekomma korta avbrott på tisdagen 19.12.2017 kl. 6.00–7.00. Orsaken till avbrotten är ...

15.12.2017 9:37
Borgå stad påskyndar försäljningen av de bostadsaktier som staden äger. Till försäljning kommer cirka 100 bostäder på cirka 20 olika adresser.

15.12.2017 9:28
Lågtröskelmottagningen för unga som finns i hälsovårdscentralens verksamhetsställe vid Biskopsgatan erbjuder stöd till 13–21-åringar som har ...

15.12.2017 8:52
Klientavgifter, taxor och arvoden Social- och hälsovårdsnämnden godkände klientavgifterna, hyrorna, taxorna och arvodena samt de båda ...

15.12.2017 8:15
Principer för skolskjuts inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning Bildningsnämnden beslöt bordlägga ärendet.  Första skedet av ...

14.12.2017 13:36
Kandidaterna för Runebergspriset i litteratur offentliggjordes i dag i J. L. Runebergs hem.

13.12.2017 20:02
Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag, social- och hälsovårdsnämnden Stadsfullmäktige beslutade enhälligt bevilja Jari Oksanen befrielse ...