• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
12.1.2021 11:17
Borde man vid sidan av Gamla stan i Borgå bevara andra byggda områden i Borgå eller räcker det med skydd av byggnader? Ska de rivas och ska det ...

12.1.2021 10:36
Hela Borgå stads och underleverantörernas snöröjningsutrustning kämpar idag mot snöstormen som rör sig över Borgå idag tisdag. Trots det orsakar ...

11.1.2021 19:52
Förhandsröstningsställen och -tider i kommunalvalet 2021 Stadsstyrelsen beslutade enhälligt återemittera ärendet för ny ...

11.1.2021 14:47
Man ska också i fortsättningen söka sig till coronatestet även vid lindriga symptom som tyder på coronan. Coronasymptom är bland annat snuva, ...

11.1.2021 14:02
Borgå stad inleder Rådmansgatans grundförbättringsarbete i januari, vecka 2. Arbetet beräknas pågå fram till månadsskiftet maj-juni. I samband ...

11.1.2021 13:01
Social- och hälsovårdssektorn fick i juletiden från föreningar, företag och enskilda personer ett stort antal julglädje att dela vidare till ...

11.1.2021 9:34
Borgå stads trafiksäkerhetsgrupp är bekymrad över säkerheten och välmåendet hos Borgåborna och andra som rör sig i området, och uppmuntrar alla ...

8.1.2021 11:26
Anmälningarna till förskoleundervisning och grundskolan för hösten 2021 har påbörjats. Nästa höst börjar 577 barn i förskoleundervisningen och ...

8.1.2021 8:33
De senaste dagarnas minusgrader samt lätta snöfall har gjort det möjligt att börja göra is även på naturisplanerna runtom i staden.

7.1.2021 17:05
Tredje årets gymnasiestuderande återvänder till närundervisning måndagen den 11 januari. Första och andra årets studerande fortsätter i ...