• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
27.5.2020 19:26
Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag Stadsfullmäktige beslutade enhälligt bevilja Ilmari Lohenoja befrielse ...

27.5.2020 16:39
Vid sitt möte den 1 juni behandlar stadsstyrelsen beviljandet av anslag för byggande av Kullo företagsområde samt för byggande av leder för lätt ...

27.5.2020 13:48
Virvik erbjuder goda möjligheter att utveckla ett mångsidigt läger- och kurscentrum för verksamhet året om samt inkvarterings- och ...

27.5.2020 11:10
De flesta av de sju platserna för mattvätt i Borgå har redan öppnats. Också den sista platsen öppnas den här veckan. Kom ihåg säkerhetsavstånden ...

27.5.2020 10:34
I vår var gatudammet tidigt i Nyland och lättare än under tidigare år eftersom t.ex. begränsningsåtgärder på grund av coronavirusepidemin ...

27.5.2020 9:51
Fältarbeten för en kulturmiljöutredning inleds i Kullo, Mickelsböle och Sköldvik. Till utredningsområdet hör även delar av byarna Svartbäck, ...

27.5.2020 9:40
Detaljplaneringen framskrider med stora steg Stadsutvecklingsnämnden beslutade föreslå stadsstyrelsen och vidare ...

27.5.2020 9:37
I alla ärendena beslutade byggnads- och miljönämnden enhälligt enligt beslutsförslagen. Nämndens ...

26.5.2020 14:45
På skolavslutningsdagen och i synnerhet i år finns det många orsaker att fira. Bakom oss ligger en vår med många undantagsarrangemang som har ...

26.5.2020 14:36
Från och med den 1.6 2020 kan man endast betala Borgå stads parkeringsavgift med mynt eller mobilapplikation. Möjligheten att betala med kort i ...