• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
4.5.2021 12:55
Borgå stad och affärsverket Borgå vatten låter i enlighet med detaljplanen ”461 Kullo företagsområde” bygga gator, grönområden och ett ...

4.5.2021 10:10
Borgå stadsbibliotek börjar med en ny service som innebär att bibliotekets kunder kan beställa personliga boktips via ett nätformulär.


3.5.2021 18:06
Renoverings- och ombyggnadsarbeten i fastigheter, ramavatal Stadsstyrelsen beslutade enhälligt välja följande leverantörer till ...

3.5.2021 13:47
En vattenledning har gått av i Emsalö under gräv- och muddringsarbeten. Vattnet har stängts av på ett litet område. Cirka 7-8 fastigheter är utan ...

3.5.2021 11:03
Planeringsarbetet med delgeneralplanen för de centrala stadsområdena i Borgå inleds.

30.4.2021 20:42
Ett andra fall av coronavirussmitta har konstaterats i Eestinmäen päiväkoti. Den smittade är i hemvård och har försatts i isolering.

30.4.2021 15:11
Ett fall av coronavirussmitta har konstaterats i Eestinmäen päiväkoti. Den smittade är i hemvård och har försatts i isolering.

29.4.2021 15:37
Coronavaccinationstider för personer i åldern 16–17 år som på grund av sjukdom hör till riskgrupp 2 öppnas i det elektroniska ...

29.4.2021 15:23
Borgå stads ledningsgrupp beslutade vid sitt möte torsdag 29.4 om avvecklingen av restriktioner som gäller stadens lokaler.

29.4.2021 9:54
Lokalitetsledningen och bildningssektorn i Borgå stad har utrett ombyggnad av Borgågården till ett center för konst- och kulturhobby.