• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
11.10.2019 12:52
Korrigering 15.10.2019: Den svenska översättningen har korrigerats så att den motsvarar den finska texten. De korrigerade meningarna är märkta ...

11.10.2019 12:10
Borgå ungdomsfullmäktige har inlett sin höstperiod med en ny ordförande, vice ordförande och översättare. Fram till slutet av året arbetar Esteri ...

11.10.2019 8:26
Ansökningstiden för försäljningsplatserna på Rådhustorget för december 2019 har börjat. Ansökningstiden går ut 18 oktober kl. 12. Borgå stad hyr ...

9.10.2019 9:19
Byggförbud för området kring Gamla Järnvägsstationen  Stadsutvecklingsnämnden beslutade enhälligt ...

8.10.2019 10:20
Borgås familjecentermodell, den öppna småbarnspedagogiken och skiftesdaghemmet får stå som exempel då Institutet för hälsa och välfärd THL bjuder ...

8.10.2019 8:35
Resultaten från trygghetsvandringen och trygghetsenkäten som ordnades i Vårberga i Borgå och åtgärder diskuterades tillsammans med invånarna, ...

7.10.2019 13:22
Borgå stad har utsett Dimfrost Oy Ab till årets företag 2019. Utmärkelsen överläts av stadsutvecklingsnämndens ordförande Kristel Pynnönen i ...

7.10.2019 9:05
Borgå stad håller på att göra upp ett digiprogram där ett av målen är att göra invånarnas vardag smidigare med hjälp av digitalisering. ...

7.10.2019 9:00
Borgå stad reparerar och asfalterar Sjukhusvägen 7. – 14.10.2019. Kantstenarna byts ut, asfalten fräses bort och gatan ...

7.10.2019 8:25
Den 17.10 firas FN:s internationella dag för utrotning av fattigdom. I Borgå uppmärksammas dagen med de bostadslösas natt 2019 vid lilla kyrkan ...