• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
2.2.2017 8:35
Alla tillstånd inom Borgå stads kommunteknik söks från och med 6.2.2017 hos tjänsten Lupapiste. Lupapiste är en elektronisk ärendetjänst där man ...

2.2.2017 8:06
Byggande av nytt konstgräs och fotbollshall Medlem Korpi föreslog understödd av medlem Kittilä att ärendet ...

1.2.2017 12:00
Borgå stad förbereder ett fastighetsköp med energibolaget Gasum gällande udden i Tolkis. I fastighetsköpet skulle ca 65 hektar mark och ett ...

1.2.2017 11:16

– Borgå sjukhus roll kommer oundvikligen att förändras till följd av den riksomfattande social- och hälsovårds- och landskapsreformen. ...

1.2.2017 10:59
Social- och hälsovårdssektorn i Borgå inledde i höstas ett försök att gemensamt utveckla användningen av sociala medier. Som en fortsättning på ...

1.2.2017 10:16
Bildningsnämndens svenska utbildningssektion konstaterade att förhållandena i Gammelbacka skola trots ...

31.1.2017 13:30
Borgå stad förlänger arrendetiden och anbudstiden för platserna för glasskiosker. Platserna hyrs ut för sommarsäsongerna 2017–2021.

31.1.2017 9:02
Borgå stads utredning av bolagisering i samband med social- och hälsovårdsreformen har blivit färdig. Stadsstyrelsen behandlar utredningen den 6 ...

31.1.2017 8:35
På informationsmötet presenterar Borgå stad, Borgå vatten och Borgå Energi de preciserade planerna samt svarar på frågor.

30.1.2017 17:43
Ändring av detaljplan, strandkvarteren vid Konstfabriken Stadsstyrelsen beslutade efter omröstning med rösterna 9 (Berndt ...