• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
4.8.2017 9:21
Klorering av utgående vattnet tas i bruk vid Sannäs vattentag fredag 4.8.

3.8.2017 11:25
Borgå medborgarinstituts kursprogram har delats ut till alla hushåll i Borgå och Askola under perioden 2–3 augusti.

3.8.2017 9:05
Cirka 700 rekryter från Gardesjägarregementet svär sin krigsmannaed eller avger sin krigsmannaförsäkran i Borgå fredagen den 11 augusti.

28.7.2017 12:41
En rapport om skicket på Gammelbacka skolas huvudbyggnad och bostadshus och om bedömningen av renoveringsbehov har blivit färdig. ...

28.7.2017 10:32
Blågröna alger har konstaterats i Borgå på badstranden vid Pellinge kurscentral och på Lindvik simstrand, i ...

27.7.2017 9:33
Miljöhälsovården i Borgå har under sommaren utrett riskerna med iskubmaskiner och den praxis som följs vid ...

25.7.2017 10:51
Porvoon Lähimmäistyö ry:s verksamhet baserar sig på matutdelning för mindre bemedlade personer och familjer. ...

21.7.2017 10:15
Det nya vattenprov som tisdagen 18.7.2017 togs på badstranden Sondby 1 uppvisade inte längre höga halter fekala bakterier. På basis av resultaten ...

20.7.2017 8:42
Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA beviljar understöd för att förbättra ...

18.7.2017 10:48
För närvarande rekommenderas inte att bada vid Sondby 1 simstrand i Borgå. I vattenprov tagna på 13.7.2017 vid Sondby 1 ...