• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
6.10.2017 9:25
Borgå stad bygger lättrafikleder i Kerko.

4.10.2017 8:36
Bildningsnämndens Svenska utbildningssektion behandlade på tisdagens möte frågan om vad den nya enhetsskolan på svenska skall heta. Den process ...

3.10.2017 8:29
I början av oktober 6–11.10 arrangeras det i WSOY-huset och ungdomslokalen Zentra ett jämlikhetsevenemang för alla elever i åk 8 i Borgå. ...

2.10.2017 19:46
Val av stadens representanter till bolag Stadsstyrelsen beslutade föreslå sina representanter till bolagens styrelser. Porvoon Event Factory Oy ...

2.10.2017 8:43
Skolornas höstlovsvecka firas i Borgå den 16–20 oktober. För skolelever, unga och familjer erbjuds det mångsidigt program. Årets nyheter är ...

29.9.2017 11:18
Det nya bildningscentret i Vårberga blir färdigt och överlåts till användarna i slutet av oktober. Verksamheten i byggnaden inleds efter ...

29.9.2017 11:03
Borgå stads kulturtjänster bjuder in skolorna till Bio Rex under filmveckan 3–6 oktober.

29.9.2017 10:47
Kopplingsarbetet som var planerat att göras vid Getporsvägen 28.9 kunde inte utföras pga. en ventil som inte fungerade. Arbetet utförs nu ...

29.9.2017 8:52
En deckarafton ordnas i Borgå huvudbibliotek den 4 oktober 2017 kl. 17.30. Författarna Jaana Lehtiö, Tom Paxal och Christian Rönnbacka samtalar ...

28.9.2017 11:31
Reparationsarbetena i Aurorahallen och övningsishallen, det vill säga den s.k. Ungdomsishallen har framskridit under sommaren och hösten. I ...