• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
18.10.2018 10:53
Borgå deltar i ett internationellt projekt ”Accelerator för hållbara levnadsvanor” där åtta hushåll provar på att ändra sina levnadsvanor: en ...

17.10.2018 16:53
Uppdaterat 19.10.2018 kl. 11.00

17.10.2018 14:41
Bygglov Edelfeltsstigen 3, Museets nya utställningsbyggnad, våningsyta enligt byggrätten 208 m²-vy och 340 m² totalyta. Nämnden beslöt ...

16.10.2018 11:00
Vattenverket utför ledningsarbeten på Kerko detaljplanområde. Vattnet stängs på ett litet område onsdagen den 17.10. kl. 12.00 och man beräknar ...

16.10.2018 10:34
– Borgå investerar som bäst över 100 miljoner euro i barn och unga. Vi bygger eller totalrenoverar över tio skolor eller daghem, m.a.o. nya sunda ...

15.10.2018 19:59
Budgetförändringarna 2018 Stadsstyrelsen beslutade efter omröstning med rösterna 11 (Elin Blomqvist-Valtonen, Tuuli Hirvilammi, Jaakko Jalonen, ...

15.10.2018 8:49
Suomen Radiologikeskus Oy arrangerar mammografiscreening i Borgå 22.10–31.12.2018.

12.10.2018 15:16
Den splitternya närmotionsplatsen i Vårberga, i hörnet av Laxvägen och Viltvägen, är nu färdig. Invigningen av banorna avlöper kl. 15–18 tisdagen ...

12.10.2018 12:58
Borgå stadsbibliotek ordnar under hösten 2018 temasagostunder för barn i åldern 3–6 år.

12.10.2018 8:58
I Konsthallen kan man fram till den 28 oktober se Suvi Härkönens utställning Dreams at the end of the Night. Utställningshelheten består av tre ...