• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
17.10.2017 8:56
I investeringsdelen för stadsdirektörens budgetförslag som publiceras tisdagen den 17 oktober reserveras två miljoner euro för att renovera ...

17.10.2017 8:25
Delgeneralplanearbetet för Fagersta, Vålax, Grännäs och Gäddrag framskrider. Den första planeringsverkstaden ordnas på plats i Grännäs skola ...

16.10.2017 18:54
Logistikutredning Stadsstyrelsen beslutade enhälligt anteckna de inkomna utlåtandena för kännedom och beslutade hänskjuta fortsättningen av ...

13.10.2017 8:16
Budgetrevidering, bildningssektorn Bildningsnämnden beslöt föreslå stadsstyrelsen och vidare stadsfullmäktige att ett tilläggsanslag på ...

12.10.2017 15:35
Miljöhälsovården i Borgå stad uppmanar att undvika bad i Borgå å och vid havsstränder i närheten av ån, i Stadsfjärdens och Haikofjärdens område, ...

12.10.2017 8:50
Borgå högstadie- och gymnasieskolor uppträder för första gången tillsammans i en gemensam konsert i Avantisalen i Konstfabriken den 26 och 27 ...

11.10.2017 9:32
Byggförbud för det gamla järnvägsstationsområdet Ärendet avlägsnades från listan. Nämnden tar upp ärendet i sitt följande sammanträde.  Ändring ...

11.10.2017 8:46
Kulturtjänster ordnar två verkstäder för dagslediga i Studion i Konstfabriken under höstlovsveckan 42. Verkstäderna är öppna för alla ...

9.10.2017 18:52
Utredning om idrottsplatsernas användning, kostnader och investeringar Stadsstyrelsen beslutade enhälligt starta en utredning om ...

6.10.2017 10:31
Kommunerna ska ges en faktisk möjlighet att påverka beredningen av social- och hälsovårds- och landskapsreformen, poängterar kommunerna i östra ...