• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
24.10.2018 9:10
Tilläggsanslag i budgeten 2018 Stadsutvecklingsnämnden beslutade föreslå stadsstyrelsen och vidare stadsfullmäktige att för kommunteknikens ...

24.10.2018 8:31
För tillfället byggs tilläggsutrymmen och saneras befintliga utrymmen för den svenska skolan i Tolkis. Då fastigheten är färdig, skall skolans ...

23.10.2018 11:19

Den politiska strejken som Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf ordnade på måndag och tisdag den 22–23 oktober ...

23.10.2018 9:01
Nyheten uppdaterad 10.45. Området som blir utan vatten har ändrats.

22.10.2018 17:54
Budget och ekonomiplan Stadsstyrelsen förde en allmän diskussion om budgeten 2019 och ekonomiplanen 2019-2021. Stadsstyrelsen fortsätter ...

22.10.2018 14:04
På Borgå huvudbibliotek blir det torsdag 25.10.2018 kl. 16.00, 17.00 och 18.00 högläsning av lappländska spökhistorier för vuxna och alla våghalsiga.

22.10.2018 8:54
Borgå stad och Borgå levande centrum rf har lett planeringsarbetet för utvecklingen av centrum i ungefär ett och ett halvt år tillsammans med ...

19.10.2018 10:44
Gammelbacka bibliotek erbjuder ambulerande samlingar med material på främmande språk för barn och unga.

19.10.2018 8:22
Östra Nylands säkerhetsprogram 2018–2021 är snart färdigt. Programmet utgör en ram för planering och upprätthållande av kommuninvånarnas ...

18.10.2018 11:50
Kantelehusets ettårsdag firas under FN-dagens kväll onsdagen den 24 oktober kl. 16–19 (Vårberga, Sampovägen 3). Tillställningen arrangeras i ...