• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
25.10.2017 19:55
Budgetrevidering, social- och hälsovårdssektorn Stadsfullmäktige beslutade enhälligt att ett tilläggsanslag på 1 640 000 euro för år 2017 ...

25.10.2017 8:25
Stadsstyrelsen i Borgå behandlar måndagen den 30 oktober utvecklingen av Konstfabrikens verksamhet. Stadsdirektören föreslår att förvaltningen ...

25.10.2017 8:13
Enkät om klientnöjdhet inom hemvård  Den enkät om klientnöjdhet som genomfördes på sommaren besvarades av 63 % av hemvårdsklienterna. Klienterna ...

24.10.2017 8:24
I Konsthallen i Borgå öppnades den 20 oktober konstnärskollektivet Kunsts utställning Facts of Life. På utställningen ställs besökaren inför ...

23.10.2017 12:05
En fukt- och inomhusluftteknisk fastighetsbesiktning i Parkdaghemmet blev färdig i september och utifrån den har man upprättat en handlingsplan ...

23.10.2017 9:34
Östra Nylands familjerättsliga enhet, som grundades i början av år 2017, ger första hjälp vid separation. Enheten har försöksvis inlett en Walk ...

18.10.2017 15:26
Ansökan om bygglov, Grännäsvägen 6, Grännäs Borgå stad/lokalitetsledningen ansöker om bygglov för en skolbyggnad på fastigheten 638-419-1-10, ...

18.10.2017 8:18
Navigatorn i Borgå arrangerar i samarbete med arbets- och näringsbyrån och utvecklingsbolaget Posintra ett rekryteringsevenemang för ...

17.10.2017 15:51
Vecka 43 firas temavecka om finsk folktradition i huvudbiblioteket. Veckans evenemang är en del av Borgå stadsbiblioteks samt Borgnäs och Sibbo ...

17.10.2017 10:11
Borgå stad investerar under tre år över 100 miljoner euro i skolor och daghem. Staden bygger tre nya skolor, fyra daghem och bygger om sex skolor.